Jij kunt zelf nu al aan de slag met de volgende stap in jouw ontwikkeling als manager!

07 januari 2024
Jij kunt zelf nu al aan de slag met de volgende stap in jouw ontwikkeling als manager!

Je bent inmiddels al even leidinggevende en vanuit de basis heb je plezier in wat je doet. Maar toch merk je dat je nog wat zoekende bent in sommige zaken en dat je je graag verder wilt ontwikkelen.

Maak dan eens een SWOT analyse. Dit wordt vaak gebruikt in het bedrijfsleven maar kan je ook goed toepassen op jouw eigen ontwikkeling. De eerste stap is om antwoord te geven op onderstaande vragen.

  1. Strengths; wat zijn jouw sterke punten?
  2. Weaknesses; wat zijn jouw zwakke punten?
  3. Opportunities; welke kansen zie jij?
  4. Threats; welke bedreigingen en belemmeringen zie jij?

Van hieruit kan je jouw eigen strategie bepalen. Bijvoorbeeld: Ga je jouw sterke kanten benutten? Of je zwakke kanten ombouwen tot sterke kanten en kansen om te benutten?

Wanneer je je strategie helder hebt, ga je door met het maken van een plan van aanpak. Maak dit zo concreet mogelijk zodat je een mooi stappenplan voor jezelf hebt.

Dus stap 1: Wat zijn jouw sterke punten?