Progrezzo Coaching

Privacy statement

 

Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van de Europese Unie. We hebben ons privacy beleid bijgewerkt om u meer informatie te geven over waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren de privacy van onze opdrachtgevers, leveranciers, bezoekers en gebruikers van de website en proberen deze privacy zo goed mogelijk te beschermen. Heeft u hier vragen over dan kunt u ons bereiken via info@progrezzocoaching.nl o.v.v. ‘gegevensbescherming’.

 

 

Wie zijn wij?

Progrezzo Coaching is opgericht door Liesbeth Jansen. Zij heeft een brede achtergrond op het gebied van Human Resources en vele jaren gewerkt als HR professional in de breedste zin van het woord. Hierbij kun je denken aan instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers maar ook fusies en overnames zijn niet onbekend. De ontwikkeling van medewerkers is altijd een belangrijk onderdeel geweest van de werkzaamheden.

Progrezzo Coaching is gevestigd aan de Juliana van Stolberglaan 26 in Aerdenhout en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 28102320.

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, IP-adres, locatiegegevens, internet browser, apparaat type en gegevens over activiteiten op onze website (lees meer hierover in het gedeelte over cookies). Ook verwerken wij persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en bij telefonisch contact.

 

 

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Soms vragen wij naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan het meesturen van een cv voor een sollicitatie. De medewerkers van Progrezzo Coaching die toegang hebben tot die persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Progrezzo Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen, e-mailen of per post te benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening dan wel en met u gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Uw betalingen en ontvangsten te kunnen verwerken
  • Verzenden van een nieuwsbrief, jaarwensen, persberichten en andere uitnodigingen voor speciale activiteiten
  • Via surfgedrag doen we onderzoek om beter inzicht te krijgen in onze bezoekers. Dit doen we alleen met uw toestemming (lees meer hierover in het gedeelte over cookies)

Wij analyseren de web-statistieken, zodat we de website optimaal kunnen laten werken, maar ook om te bepalen aan welke inhoud behoefte is

 

Voldoen aan wet- en regelgeving: geautomatiseerde besluitvorming

Progrezzo Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Progrezzo Coaching) tussen zit.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen en eventuele wettelijke verplichtingen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Progrezzo Coaching verstrekt uitsluitend en alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Progrezzo Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Progrezzo Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookie statement

Wij plaatsen cookies om onze dienstverlening te verbeteren, de website optimaal te laten functioneren en voor de doeleinden zoals omschreven in deze privacy statement. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw device (computer/mobiel/tablet). De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies kunnen uw device of de bestanden die daarop staan niet beschadigen. Wij, adverteerders en tussenpartijen kunnen gebruik maken van de cookies die via onze websites worden geplaatst. Een overzicht van cookies die wij zelf gebruiken:

 

Functionele cookies

___

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer u de cookies niet accepteert. Functionele cookies zorgen ervoor dat u ingelogd kunt blijven tijdens uw bezoek aan de website.

 

Tracking cookies

___

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij de device van onze bezoekers herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. Zo kunnen wij bepaalde instellingen per bezoeker onthouden. De website kan met behulp van cookies speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren opnieuw aan te geven, waardoor u tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

 

Analytische cookies

___

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij kunnen deze informatie gebruiken om de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google mogelijk al dan niet impliciet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield-principe, zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel en overeengekomen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. De Google Analytics cookies worden maximaal 50 maanden bewaard en vervallen daarna automatisch.

 

Social widgets

___

Op sommige pagina’s van onze website zijn mogelijk buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“posten”) op sociale netwerken als Facebook en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom de privacy verklaringen van de gebruikte sociale diensten (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

 

Overige/onvoorziene cookies

___

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde ‘embedded elementen’ bevatten, zoals teksten, documenten, afbeeldingen of video’s die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Komt u op onze website cookies tegen die in deze categorie vallen (en we daarom hierboven niet genoemd hebben) of is de lijst niet up-to-date? Laat het ons weten via info@progrezzocoaching.nl o.v.v. ‘gegevensbescherming’.

 

 

Verwijdering cookies

U kunt uw cookies het gemakkelijkst verwijderen via uw browser. Hieronder vindt u een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop u in die browser uw cookies kunt verwijderen:

  • Google Chrome
  • Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Safari

 

 

Recht op inzage, aanpassing of verwijdering van uw gegevens 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Progrezzo Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze Functionaris voor de gegevens bescherming via info@progrezzocoaching.nl o.v.v. ‘gegevensbescherming’. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Als het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dan moet u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Progrezzo Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Wijzigingen

Wij kunnen af en toe wijzigingen aanbrengen in ons privacy beleid. Het is daarom verstandig regelmatig dit Privacy Statement door te nemen voor het meest actuele privacy beleid van Progrezzo Coaching.

 

 

Deze Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 10 mei 2021.